Skip to content

INTERIEURREINIGER GS PROBIO TAB MULTI

Productnummer: 1398833
Minimum afname: 1
Prijs per:
€ 11,45 € 13,85 incl. BTW

Op voorraad: 6

Greenspeed

Omschrijving

  Probiotische interieurreiniger in tabletvorm voor dagelijks gebruik met milieubevorderende werking.

  Voor reiniging van waterbestendige oppervlakken.

  Vermijd het gebruik van wegwerpplastic met de 100% plasticvrije verpakking & de herbruikbare sprayflacon.

  Bespaar tot 99% CO2 bij transport, 99% aan opslagruimte & garandeer steeds een veilige en exacte dosering dankzij de tabletvorm.

  Met plantaardige ingrediënten en probiotica die tot 3 maanden na het oplossen actief blijven.

  gevarenaanduiding;

  H319 "veroorzaakt ernstige oogirritatie".

  Veiligheidsvoorschriften;

  P264 "Na het werken met dit product de handen grondig wassen".

  P280 "oogbescherming dragen". P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen".

  P337+P313 "Bij inhoudende irritatie: een arts raadplegen.

  P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale /internationale voorschriften".

Specificaties

Voorraad: 6
Lengte: 84 cm
Breedte: 85 cm
Hoogte: 60 cm
Gewicht: 36 gr
Volume: 0
Merk: Greenspeed
Kleuren: Blauw