Skip to content

SCHOONMAAKAZIJN PB 5LITER

Productnummer: 1398808
Minimum afname: 1
Prijs per:
€ 5,61 € 6,79 incl. BTW

Op voorraad: 228

Office

Omschrijving

  Schoonmaakazijn wordt uitsluitend als reinigingsmiddel gebruikt.

  Veiligheidsvoorschriften;

  P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".

  P301+P310 "Na inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen".

  P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen".

Specificaties

Voorraad: 228
Lengte: 185 cm
Breedte: 136 cm
Hoogte: 276 cm
Gewicht: 5202 gr
Volume: 0
Merk: Office
Kleuren: Wit